?
Inloggen

Stichting Handicart bij Golfclub het Rijk van Margraten

 

Belangrijke gegevens:

Consul: Huub Groven (jhgroven@ziggo.nl)

Stichting Handicarts: https://www.handicart.nl/

Donateur worden: https://www.handicart.nl/form-donate.asp

Digitaal handicartpas aanvragen: https://www.handicart.nl/form-user.asp

Informatief:

Doelstelling van de Stichting Handicart is tijdelijk of permanent minder valide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven uitoefenen tegen een zeer geringe vergoeding. Daartoe dient hij/zij wel in het bezit te zijn van een geldige gebruikerspas. Voor duizenden onder ons is de handicart een uitkomst. Zij zouden niet of nauwelijks kunnen golfen als deze handicarts er niet waren.

Om voor een handicartpas in aanmerking te komen, meldt u zich bij de consul van uw club. Deze heeft als taak toe te zien op een goede gang van zaken t.a.v. het gebruik van de handicarts, potentiële gebruikers met raad en daad bij te staan en vooral een dringend beroep te doen op alle leden van GC Het Rijk van Margraten zich als sympathisant/donateur te melden voor een jaarlijkse donatie.

Mede dankzij een formidabele opbrengst van de handicartwedstrijd beschikken we momenteel over 10 handicarts. En dat willen we natuurlijk graag zo houden en als het kan uitbreiden!

Belangrijke gedragsregels:

Betaal- en gedragsregels bij het gebruik van een handicart op onze baan:

Houders van een handicartpas:

  • Laten aan de balie altijd ongevraagd hun handicartpas zien
  • Betalen voor het gebruik € 5,-
  • Nemen zij een andere handicartpashouder mee dan betaalt ieder de helft.
  • Rijdt een niet-pashouder mee met een pashouder, dan betaalt hij/zij € 10,-.

Welk bedrag doneer je als gebruiker?

Een veel gestelde vraag betreft de hoogte van de donatie door gebruikers. Deze vraag zou je zelf kunnen beantwoorden via een simpel rekensommetje:

  • Kosten van een buggy € 25.-
  • Kosten handicart € 5,-
  • Uw voordeel € 20.-
  • Gebruik aantal weken 33

Voordeel bij gebruik 1 x per week € 660.-

Voordeel bij gebruik 2 x per week € 1320.-

Voordeel bij gebruik 3 x per week € 1980.-

Een donatie van minimaal 10% van het voordeel lijkt zeer redelijk! Maar let op!:

Maakt u om de een of andere reden nauwelijks gebruik van uw handicartpasje, dan is een jaarlijkse donatie van € 50 met ingang van 2019 verplicht.