?
Inloggen

Golfclub Het Rijk van Margraten

Golfclub Het Rijk van Margraten werd op 14 maart 2006 officieel opgericht. Veel werk werd verricht door de enthousiaste leden, die in het bestuur en/of verschillende commissies de basis legden voor de huidige, goed georganiseerde vereniging.

Het gaat goed met de Golfclub. Inmiddels telt Het Rijk van Margraten:

  • Circa 570 leden
  • 11 commissies
  • Een website
  • Een goede financiële basis
  • Een nieuwe enthousiaste jeugdcommissie
  • Bovenal een oergezellige verenigingssfeer.