?
Inloggen

Vereniging

Onze golfvereniging heeft een bestuur dat in haar werkzaamheden wordt bijgestaan door een aantal commissies die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderdeel binnen de vereniging.

De Wedstrijdcommissie

De missie van de Wedstrijdcommissie is: het organiseren en begeleiden van wedstrijden voor onze leden, waarbij ze streven naar een optimale mix van ontspanning, competitie, prestatiebevordering en het ontwikkelen van een bloeiend clubleven in een aangename sfeer.

De Seniorencommissie

Voor senioren in de golfclub worden aparte wedstrijden, spelvormen en bijzondere activiteiten georganiseerd door de Seniorencommissie. Voor dames en heren geldt het leeftijdscriterium van 50 jaar en ouder.

De Damescommissie

De Damescommissie behartigt zaken betreffende het damesgolf, met als doel het bevorderen van de onderlinge band en het spelniveau. Zowel de spelkwaliteiten als gezelligheid zijn belangrijke factoren bij het organiseren van activiteiten.

De Rabbitcommissie

Het Rabbitcommissie organiseert met ingang van 2020 inloopwedstrijden voor golfers met baanpermissie en een hcp van 36 en hoger. De wedstrijden gaan over 9 holes en de flights bestaan uit 2 golfers en een buddy/mentor. De mentor informeert over het reilen en zeilen van de club en ziet voornamelijk toe op de handhaving van de regels en de etiquette. 

De Regel&Handicap-commissie

De Regel- en handicapcommissie probeert beheerst, hoffelijk en sportief gedrag tijdens het golfspel te promoten. Enerzijds door aandacht te besteden aan de golfregels, inclusief etiquette en anderzijds door zorg te dragen voor een goede handicapadministratie waarbij de handicap de juiste afspiegeling van de speelsterkte is. De Regelcommissie moet toezien op naleving van de Golfregels, inclusief de vastgestelde Plaatselijke regels. Tevens is zij verantwoordelijk voor instructie over de golfregels en voor het afnemen van het golfregelexamen. De Handicapcommissie is verantwoordelijk voor het toepassen van het EGA handicapsysteem (incl. jaarlijkse revisie) en voor het toekennen van Clubhandicaps. Beide ter zake kundige commissies bestaan en zijn binnen onze vereniging in één commissie samengevoegd.

De IT-commissie

De IT-Commissie is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de gehele automatiseringsomgeving van de vereniging. Hieronder vallen de website, de portal in het clubhuis en de computer en de printer in de verenigingskamer.

De Clubbladcommissie

De Clubbladcommissie verzorgt een keer per jaar een uitgave van het clubblad Golfrijk. In het clubblad komen aan de orde: informatie over de clubactiviteiten, nieuws vanuit de commissies en andere (golf-)onderwerpen. Daarnaast verschijnen regelmatig digitale nieuwsbrieven. De medewerking van de leden bij het schrijven van artikelen en de vaste rubrieken is voor een goed clubblad c.q. de nieuwsbrieven onontbeerlijk.

De Geschillencommissie

Voor eventuele geschillen binnen de vereniging fungeert de Geschillencommissie.